ΙΔΡΥΣΗ

    Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αιγιαλείας  (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

    Υπό κατασκευή..

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

    Υπό κατασκευή..

 ΕΔΡΑ

    Έδρα της Επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Αιγιαλείας, δηλαδή η πόλη του Αιγίου. Η Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας βρίσκεται στη διεύθυνση Τέρμα Ψαρρών της Μυρτιάς Αιγίου.