ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ *  
Ονοματεπώνυμο *  
Αρ. Αστ. Ταυτότητας *  
Α.Φ.Μ. *  
Τηλέφωνο επικοινωνίας *  
Email *  
Μήνυμα  

Για την αίτηση νέας σύνδεσης θα πρέπει να μας στείλετε στο deya02@otenet.gr τα εξής δικαιολογητικά :

ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

(π.χ. συμβόλαιο ιδιοκτησίας,αποδοχή κληρονομιάς με βεβαίωση μεταγραφής,γονική παροχή, δημοσίευση διαθήκης κτλ)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(π.χ. άδεια οικοδομής, τοπογραφικό όπου αναφέρεται αν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, Ε9 όπου περιγράφεται ρητώς το ακίνητο)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η αίτηση γίνεται αυστηρά από τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες. Εναλλακτικά πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από τους λοιπούς ιδιοκτήτες.

Για την πληρότητα της αίτησης σας χρειάζεται η φυσική σας παρουσία, καθώς επίσης να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή στην Διεύθυνση :

Τέρμα Ψαρών, Αίγιο 251 00 – Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας