ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

(ισχύει για ένα ακίνητο - κατοικία)

Για την αίτηση αλλαγής καταναλωτή θα πρέπει να μας στείλετε στο logistirio@deyaaigialeias.gr τα εξής δικαιολογητικά ανά κατηγορία :

Μειωμένο  35%

Αναφέρεται σε τρίτεκνες οικογένειες. Ισχύει εφόσον το μεγαλύτερο τέκνο είναι έως 23 ετών ή έως 25 προσκομίζοντας βεβαίωση σπουδών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ , ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφόσον το μεγαλύτερο τέκνο είναι άνω των 23ετων, αλλά μικρότερο των 25 ετών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Εφόσον κατοικείτε σε όμορο δήμο

Μειωμένο 50%

Περίπτωση 1- ΑΜΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Πιστοποιητικό αναπηρίας άνω του 67% ή βεβαίωση νεφροπάθειας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εφόσον δεν ανήκει η παροχή στο όνομα του δικαιούχου (π.χ. στον/ην σύζυγο, τέκνο κτλ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Εφόσον κατοικείτε σε όμορο δήμο

Περίπτωση 2-Πολυτεκνία

Αναφέρεται σε πολύτεκνες οικογένειες. Ισχύει εφόσον το μεγαλύτερο από τα 4 μικρότερα τέκνα είναι έως 23 ετών ή έως 25 προσκομίζοντας βεβαίωση σπουδών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφόσον το μεγαλύτερο υπολογιζόμενο τέκνο είναι άνω των 23ετων, αλλά μικρότερο των 25 ετών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Εφόσον κατοικείτε σε όμορο δήμο