ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο *  
Αρ. Αστ. Ταυτότητας *  
Α.Φ.Μ. *  
Κωδικός καταναλωτή *  
Αριθμός υδρομέτρου *  
Τηλέφωνο επικοινωνίας *  
Email *  
Μήνυμα  

Για την αίτηση αλλαγής καταναλωτή θα πρέπει να μας στείλετε στο logistirio@deyaaigialeias.gr τα εξής δικαιολογητικά :

Επιλογή 1. Ατομική ενημέρωση ένδειξης υδρομέτρου

Επιλογή 2. Καταμέτρηση από την Δ.Ε.Υ.Α.Αιγιαλείας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

Η  ένδειξη και ο αριθμός υδρομέτρου πρέπει να είναι αναγνώσιμα.