ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Ονοματεπώνυμο *  
Αρ. Αστ. Ταυτότητας *  
Α.Φ.Μ. *  
Κωδικός καταναλωτή *  
Αριθμός υδρομέτρου *  
Τηλέφωνο επικοινωνίας *  
Email *  
Μήνυμα  

Για την αίτηση διακοπής θα πρέπει να μας στείλετε στο logistirio@deyaaigialeias.gr τα εξής δικαιολογητικά :

Επιλογή 1. Ατομική ενημέρωση ένδειξης υδρομέτρου

Επιλογή .2 Καταμέτρηση από την Δ.Ε.Υ.Α.Αιγιαλείας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

Η  ένδειξη και ο αριθμός υδρομέτρου πρέπει να είναι αναγνώσιμα.

TAYTOTHTA

Η αίτηση πρέπει να γίνει με τα στοιχεία του καταναλωτή , όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην Δ.Ε.Υ.Α.Αιγιαλείας.

Η διακοπή λαμβάνει χώρα μόνο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων προς την Δ.Ε.Υ.Α.Αιγιαλείας.