ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

Επιλογή 1. Από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας                                                        Επιλογή 2.Από τον ιδιοκτήτη

Ονοματεπώνυμο *  
Αρ. Αστ. Ταυτότητας *  
Α.Φ.Μ. *  
Κωδικός καταναλωτή *  
Αριθμός υδρομέτρου *  
Τηλέφωνο επικοινωνίας *  
Email *  
Μήνυμα  
Ονοματεπώνυμο *  
Αρ. Αστ. Ταυτότητας *  
Α.Φ.Μ. *  
Κωδικός καταναλωτή *  
Αριθμός υδρομέτρου *  
Τηλέφωνο επικοινωνίας *  
Email *  
Μήνυμα  

 Επιλογή 1. Από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας

Η αλλαγή υδρομέτρου από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας υπόκειται σε χρέωση.

Επιλογή 2. Από τον ιδιοκτήτη

Για την αίτηση αλλαγής υδρομέτρου θα πρέπει να μας στείλετε στο logistirio@deyaaigialeias.gr τα εξής δικαιολογητικά :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

Η  ένδειξη και ο αριθμός υδρομέτρου πρέπει να είναι αναγνώσιμα.