ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

Επιλογή 1. Από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας                                                        Επιλογή 2.Από τον ιδιοκτήτη

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

 Επιλογή 1. Από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας

Η αλλαγή υδρομέτρου από την Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας υπόκειται σε χρέωση.

Επιλογή 2. Από τον ιδιοκτήτη

Για την αίτηση αλλαγής υδρομέτρου θα πρέπει να μας στείλετε στο logistirio@deyaaigialeias.gr τα εξής δικαιολογητικά :

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

Η  ένδειξη και ο αριθμός υδρομέτρου πρέπει να είναι αναγνώσιμα.