ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ονοματεπώνυμο *  
Αρ. Αστ. Ταυτότητας *  
Α.Φ.Μ. *  
Κωδικός καταναλωτή *  
Αριθμός υδρομέτρου *  
Τηλέφωνο επικοινωνίας *  
Email *  
Μήνυμα  

Για την αίτηση αλλαγής καταναλωτή θα πρέπει να μας στείλετε στο logistirio@deyaaigialeias.gr τα εξής δικαιολογητικά :

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ TAXIS , ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ , ΑΛΛΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Χ3 , ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

Η  ένδειξη και ο αριθμός υδρομέτρου πρέπει να είναι αναγνώσιμα.

Στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης πρέπει να επισυνάψετε το Ε2 από το taxis, υπεύθυνη δήλωση του παραχωρητή , καθώς και την αστυνομική ταυτότητα (καταναλωτή και ιδιοκτήτη/παραχωρητή).