ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο *  
Αρ. Αστ. Ταυτότητας *  
Α.Φ.Μ. *  
Κωδικός καταναλωτή *  
Αριθμός υδρομέτρου *  
Τηλέφωνο επικοινωνίας *  
Email *  
Μήνυμα  

Για την αίτηση αλλαγής ιδιοκτησίας θα πρέπει να μας στείλετε στο logistirio@deyaaigialeias.gr τα εξής δικαιολογητικά :

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

(π.χ. συμβόλαιο αγοράς, αποδοχή κληρονομιάς, γονική παροχή κτλ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας χρειάζεται η υπεύθυνη δήλωση του έτερου ιδιοκτήτη περί συμφωνίας καταγραφής τους ενός ονόματος στην σύνδεση)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

Η  ένδειξη και ο αριθμός υδρομέτρου πρέπει να είναι αναγνώσιμα