ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ονοματεπώνυμο *  
Αρ. Αστ. Ταυτότητας *  
Α.Φ.Μ. *  
Κωδικός καταναλωτή *  
Αριθμός υδρομέτρου *  
Τηλέφωνο επικοινωνίας *  
Email *  
Μήνυμα  

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Στη νέα διεύθυνση αποστολής να αναφέρονται τα παρακάτω : Οδός - Αριθμός - Πόλη - Νομός - Τ.Κ.